Posts Tagged ‘gujarati peom’

ગુજરાતી શાયરી ભાગ-૩૭

Posted by: malji on નવેમ્બર 5, 2009

સત્યવાન સજીવન થયો-માત્ર એક જ વાર

Posted by: malji on સપ્ટેમ્બર 15, 2009

લાખ ટુકડા કાચના

Posted by: malji on ઓગસ્ટ 4, 2009

પડતીના દિવસ

Posted by: malji on જુલાઇ 25, 2009

ગુજરાતી શાયરી ભાગ -૧૩

Posted by: malji on જુલાઇ 19, 2009

મેળવણ ના પગને

Posted by: malji on જુલાઇ 16, 2009

સમજણ પડી

Posted by: malji on જુલાઇ 3, 2009